Nieuws

Frans Maters PA0FMY S.K.

Wij kregen bericht dat vanmorgen 23-07-2024 Frans Maters PA0FMY is overleden. Hij was vrijdag nog jarig, en is de dag erop in coma geraakt. Frans was een vaste deelnemer in de ronde van Gorkum. Hoewel hij al lang ernstig ziek was en moeilijk te verstaan meldde hij zich regelmatig in bij de Ronde van Gorkum. […]

Nieuws

Piet Alferink (PD2HPE) S.K.

Piet Alferink (PD2HPE) Piet PD2HPE,woonde tot voor kort nog alleen met zijn papegaai in een flat in Utrecht. Door een televisie uitzending van het programma “Man bijt hond” waarin hij de hobby promootte kreeg hij zelfs landelijke bekendheid. Wij herinneren ons Piet uit de jaren dat hij aanwezig was bij activiteiten van de Gorkumse Amateur […]

Nieuws

RADIOROEPRONDE

Elke dinsdag (vanaf 20 u.) is er opnieuw een 10 meter QSO Party (FM, verticale polarisatie). Het zou leuk zijn moesten er in nog meer provincies gelijktijdig een roepronde zijn.  En dat kan met jullie hulp! Willen jullie als vereniging van radioamateurs een provincie voor jullie rekening nemen?  In dat geval: stuur me een e-mail terug op […]

Archief

Informatie vanuit het bestuur

Clubavonden Wegens de versoepelingen rond de Corona pandemie heeft het bestuur besloten dat met inachtneming van de op dat moment geldende regels de clubavond op 1 juli doorgang kan vinden. Er is geen lezing gepland, en de avond zal in het teken staan van onderling QSO en het ruilen van de QSL kaarten. U wordt […]

Nieuws

Van onze QSL manager

Er worden weer kaarten verstuurd van het DQB Op de website PI4GAC staat een overzicht van de kaarten welke binnen zijn gekomen. Deze kunnen na afspraak worden opgehaald of via een voldoende gefrankeerde enveloppe met je eigen adres verstuurd worden per post. QSL manager PI4GAC

Nieuws

DARES Amateur op zolder

Naar aanleiding van het vraaggesprek in de ronde van Gorkum werden amateurs gevraagd zich aan te melden bij Dares. De diverse soorten AOZ. Zoals eerder in DARES 2.0 is aangegeven kennen we diverse soorten amateurs. • Bestuur • RC en plv RC • Deelnemers met extra vaardigheden, bijv SIGCO en/ of Winlink • Deelnemers met […]

Archief

Expositie “Radiogolven”

Expositie “Radiogolven” De expositie RADIOGOLVEN geeft een beeld van de zeezenders radio Veroncica en radio Caroline. In de zestiger- en zeventigerjaren waren deze zenders zeer populair. Miljoenen mensen, veelal de jongeren, luisterden dagelijks naar deze zenders. Disjockeys als Joost den Draaier, Tineke de Nooij, Eddy Becker, Rob Out en Lex Harding waren dagelijks te horen. […]

Archief

Behoud de 2 Meter Band (144-146MHz) voor Radio Amateurs

De 2 meteramateurradio (144-146 MHz) dreigt te worden weggenomen van radioamateurs vanwege een voorstel van de vergadering van de CEPT World Radio Conference 2019 dat de 2-meterband moet worden toegewezen als een luchtvaart-band. Wij, de Radio Amateurs, vinden dit volstrekt onaanvaardbaar dat een geharmoniseerde wereldwijde primaire gebruikersband voor Radio Amateurs wordt voorgesteld om van ons […]

Nieuws

Echolink

Vanaf 24-03-2019 is er getest met een Echolink node voor  ronde van Gorkum. om ook via Echolink aan te roepen en via deze weg actief deel te nemen aan de ronde. Het geheel bevindt zich in de experimentele fase en de inspanningen om dit mogelijk te maken werden geleverd door Ron PD0NUD waarvoor wij hem […]